Ter beschikking van de wetenschap

wetenschap

Na overlijden

De meeste mensen kiezen voor begraven of cremeren, maar er is nog een andere mogelijkheid; het ‘ter beschikking stellen aan de wetenschap’. U schenkt uw lichaam dan aan een medische faculteit van een universiteit om te worden gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Aan ‘het ter beschikking stellen’ zijn geen kosten verbonden.

Het telefoonnummer van een ‘anatomisch instituut’ bij u in de buurt kunt u opvragen bij de Informatielijn Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) 0900 – 8212166.

Ter beschikking van de wetenschap

Belangrijk hierbij is dat u uw lichaam reeds bij leven daartoe moet bestemmen d.m.v. een gedagtekende en ondertekende wilsbeschikking of een notariële akte. De wilsbeschikking moet worden opgestuurd naar de faculteit van uw keuze. Deze moet dan eerst de ‘ter beschikkingstelling’ accepteren. (Het aanbod van lichamen is al jaren veel hoger dan nodig. Daarom nemen sommige instituten nieuwe aanmeldingen niet meer aan). Volgens de wet kunnen ook anderen bepalen dat het lichaam bestemd moet worden voor ontleding, maar in de praktijk is het zo dat universiteiten uitsluitend werken met een wilsbeschikking van de overledene.

De uitvaartbegeleider of de familie neemt na overlijden contact op met het in de formulieren genoemde faculteit. De universiteit verzorgt het vervoer. Meestal is er een samenwerkingsverband met een uitvaartondernemer die zowel de administratieve zaken als het overbrengen verzorgt. Het lichaam moet intact zijn en moet binnen 24 uur na overlijden naar de betreffende faculteit worden overgebracht.

Uitvaart zonder lichaam

‘Ter beschikking stellen’ komt in de plaats van begraven of cremeren. De universiteit is verantwoordelijk voor de stoffelijke resten. De naaste familie doet dus afstand van het lichaam, begraven of cremeren in hun bijzijn is dus niet mogelijk. Bespreek met de naasten of zij daarmee om kunnen gaan, want voor hen is het een ander en vaak moeilijk afscheid.

De overledene kan nog wel worden verzorgd door de familie of door de uitvaartondernemer. Juist omdat de tijd om afscheid te nemen kort is, is dat belangrijk. Een afscheidsbijeenkomst zonder de aanwezigheid van het lichaam van de overledene is natuurlijk mogelijk en belangrijk met het oog op de rouwverwerking.

Donor

Soms is het zo dat iemand te kennen heeft gegeven donor te willen zijn en tevens heeft gekozen voor het ‘ter beschikking stellen’. Donatie gaat altijd voor. Het lichaam is dan niet meer geschikt voor ontleding.

Informatie

Indien u interesse heeft om uw lichaam na overlijden ter beschikking te stellen aan de wetenschap, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, telefoonnummer: 020-4448050 (tussen 10.00-12.00u).

Lees ook de rechten en plichten: https://www.amsterdamumc.nl/nl/rechten-plichten/locatie-vumc/lichaam-ter-beschikking-stellen.htm

Informatie (inclusief inschrijfformulieren) kunt u ook aanvragen via de link: www.lichaamdonerenbijvumc.nl

Winkelwagen

uitvaartbegeleidster Annelies Meijboom

“ In 2020 leerde ik Mirelle kennen. Een warme lieve vrouw met passie voor haar werk. Haar werkmethode past heel goed bij mij. Zelf was ik al 13 jaar werkzaam in de uitvaart als verzorgster en uitvaartleider.

Het moeilijkste moment na een overlijden is om afscheid te nemen van je dierbare. Het is fijn en dankbaar om de nabestaanden te ontzorgen in deze korte maar moeilijke tijd. Mensen zijn in deze periode zeer kwetsbaar en emotioneel. Het is zwaar om vlak na een overlijden praktisch beslissingen te nemen. Met een warm gevoel en persoonlijke aandacht wil ik hierbij graag helpen. In het kleine en hechte team van Ligthart Uitvaartzorg is dat mogelijk. Wij zorgen ervoor met de nabestaanden dat ze terug kunnen kijken op een mooi en respectvol afscheid.”

Uitvaartverzorgster Kitty Hopman

Gastvrouw Monique de Haan

“Ik werk graag samen met Mirelle Draaijer, omdat ze een bijzondere vakvrouw is met hart voor haar zaak, voor degene die komt te overlijden of is overleden, en voor de familie. Haar bedrijf is uitgegroeid tot een regionale uitvaartonderneming waarmee ze zich duidelijk onderscheidt, vooral door haar persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen. Ze neemt alle tijd voor hen, luistert nauwkeurig, ontzorgt en adviseert, en heeft oog voor de details. Dankzij haar hartverwarmende gesprekken, haar ervaring en creativiteit komt Mirelle – in nauw overleg met de familie – elke keer weer tot een stijlvolle uitvaart met die persoonlijke touch, passend bij de overledene en zijn of haar naasten. Elk afscheid wordt hierdoor een gedenkwaardige periode, waar de nabestaanden dankbaar op terugkijken. Het is mooi om te mogen bijdragen aan deze missie van Ligthart Uitvaartzorg. Ik doe mijn werk als gastvrouw en assistente van Mirelle dan ook met veel plezier. Gedrieën vullen we elkaar perfect aan en hebben een fijne, onderlinge klik.”

Uitvaartleidster Mirelle Draaijer

Uitvaartbegeleidster Mirelle Draaijer

“Zo kan het dus ook! Dat was mijn conclusie na de begrafenisceremonie van mijn lieve oom. De uitvaart was tot in de puntjes verzorgd, en daarom vroegen we dezelfde uitvaartbegeleidster ook voor de uitvaart van mijn oma. Omdat ik het oudste kleinkind ben, voelde ik me geroepen een speech te houden. Uit onverwachte hoek kreeg ik waardevolle hulp; van de uitvaartverzorgster zelf! Ze gaf me professionele tips en daarmee vertrouwen waardoor de speech een succes werd en ik heel persoonlijk afscheid heb kunnen nemen. Wat de uitvaartbegeleidster doorlopend liet zien in haar aanpak, is dat je er als familie niet alleen voor staat. In mijn inspiratiebron herkende ik mezelf als toekomstig uitvaartbegeleidster, inmiddels alweer 10 jaar geleden; de vakvrouw die zorgvuldig luistert, en die in nauw overleg met de nabestaanden alles met liefde regelt, originele ideeën aandraagt en bijzondere wensen realiseert.”

Uitvaartverzorgster Monique de Haan

Gastvrouw Kitty Hopman

“In 2009 heb ik Mirelle Draaijer leren kennen, toen zij de uitvaart verzorgde van een familielid van ons. Mirelle was onze steun en toeverlaat tijdens die drukke, moeilijke periode. Ze deed haar werk met passie, nam alle tijd en bracht rust en overzicht. Ze had indruk gemaakt, doordat ze er écht voor ons was. In die tijd was er een band ontstaan, dus hielden Mirelle en ik contact.
Een poosje terug vroeg ze me voor de mooie functie van gastvrouw. Ze had terecht gezien dat dit werk me op het lijf is geschreven; ik werk vanuit mijn hart met en voor mensen. Wat me vooral aanspreekt, is het kleinschalige karakter van Ligthart Uitvaartzorg; als klein, hecht team ontzorgen we, en dragen we vanuit onze persoonlijke kwaliteiten elke keer opnieuw bij aan een uitvaart met dat persoonlijke tintje. Ik doe mijn werk met liefde; door Mirelle te assisteren, ondersteun ik indirect de betrokken familie, en dat geeft me veel voldoening.”

Neem direct contact met ons op

  • Voer een nummer in van 17 tot 19.
    Het antwoord is 18
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitvaartleidster Mirelle Draaijer

Ligthart Uitvaartzorg
Weiver 7
1561 XA Krommenie

Email: [email protected]

Mobiel: 06 – 34 76 89 26
Bel bij overlijden: 06-54 76 32 06